Risk för spelberoende

Spel i alla dess former har länge charmat, underhållit och fängslat folk trots att spelutvecklingen har gått framåt och både förändrats och moderniserat genom åren. Det har framförallt ett underhållningsvärde, men det kan även utgöra en risk för spelberoende om det går till överdrift, speciellt när det är pengar med i bilden. Då handlar det ofta om stora spelsummor, skulder och undanhållning av sanningen för nära och kära. Till spel hör allt från onlinecasinon, lotter, sportspel poker och bingo.

Vad är egentligen ett spelberoende för något?

Det kan finnas olika grad av spelmissbruk, men ett vanligt tecken på att det gått för långt är när spelandet sker tvångsmässigt och utan någon kontroll. Spelaren känner att denne behöver spela och dessutom vinna, för att få ett rus. Andra vanliga varningssignaler kan vara att man ständigt höjer insatsen, spelar betydligt längre än vad som från början var tänkt, försöker vinna tillbaka summan man förlorat och undanhåller för folk i sin närhet hur mycket man faktiskt spenderar på att spela. I vissa fall kan det gå så långt att man börjar begå brott för att kunna finansiera sitt beroende. Sedan år 2013 faller spelmissbruk in under kategorin beroendesjukdom, vilket innebär att beroendet klassas likvärdigt med alkohol- och drogmissbruk samtidigt som det ger möjlighet till samma vård.

Vad kan ett spelmissbruk leda till för konsekvenser?

Precis som med vilket annat missbruk som helst, leder även spelberoendet till många negativa konsekvenser, både för missbrukaren själv men också för personer i dennes närhet. Dels påverkar det ofta nära relationer och det vardagliga livet för den drabbade överlag. Det beror på att missbrukaren väljer att ljuga om hur mycket tid och pengar denne ägnar åt sitt spelande, vilket kan bero på bland annat skam eller att man inte erkänner sina problem för sig själv. Trots att besparingar försvinner finns ständigt en tanke om att vinna tillbaka allt man förlorat. Alltså skapar ett spelmissbruk även förödande konsekvenser för ekonomin, vilka kan vara svåra för den drabbade att inse. Sammanfattningsvis kan ett spelmissbruk leda till bland annat skulder, trasiga relationer och ångest. Även det vardagliga livet blir alltmer svårkontrollerat.

Tillsammans kan vi hjälpas åt

Känner man att spelandet börjar bli en last och något som man inte längre har kontroll över, eller om det skulle ske någon i ens närhet kan man söka hjälp. Det kan ske på nätet via diverse organisationer och hemsidor där man kan få information om risker eller söka stöd hos folk som varit i liknande situationer. Det går också att ringa och prata med organisationer eller boka ett möte. Skulle situationen ha gått alldeles för långt, finns det även behandlingshem som tar emot människor med spelmissbruk.

Tips för att minska riskerna

Det finns olika knep man kan ta till för att redan från början förebygga risken att hamna i ett beroende. En av de mest hjälpsamma metoderna är att göra upp en budget över hur mycket man får spela för och därefter även hålla det man har lovat sig själv. Budgeten måste vara något man faktiskt har råd att förlora, utan att det påverkar ekonomin avsevärt, annars får man sänka budgeten. Ett annat tips är att aldrig någonsin spela när man är påverkad eftersom att man då ofta är impulsiv och inte tänker på vad för konsekvenser en handling kan få. Det sista, och kanske även det bästa tipset, är helt enkelt att inte spela för mycket. Att spela ska vara något som är roligt, men också något man faktiskt kan klara sig utan. De flesta spelar någon gång ibland, men det är viktigt att hålla det på en bra nivå. Lagom är bäst.